Header image
THAI MUSICAL INSTRUMENTS CENTER
line decor
line decor
 
 
เครื่องเป่า
รายละเอียด
ขลุ่ย PVC

ขลุ่ยเพียงออ เป็นพลาสติก PVC เหมาะกับผู้ฝึกหัด มีให้เลือก 3 สี เลาละ 55 บาท

ขลุ่ยเพียงออลายไม้ เหมาะสำหรับฝึกหัดและใช้งานจริง ให้เสียงมาตรฐาน เลาละ 95 บาท

ขลุ่ยแกะลายไทย

ี่แกะลายไทยด้วยมือลงบนผิวขลุ่ย ให้เสียงดี มาตรฐาน ดูสวยงาม

เหมาะแก่การเก็บสะสมและสามารถใช้งานได้จริง (กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

ขลุ่ยเพียงออ

ทำจากไม้ชิงชันแท้ เนื้อดี คัดพิเศษ ขัดผิวภายนอกเรียบเนียน เนื้อไม้สวย เป่าง่าย ไม่กินลม

เสียงใส ได้มาตรฐาน เลาละ 1,600 บาท
ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน เนื้อดี เป่าง่าย ไม่กินลม เสียงใส เลาละ 1,200 บาท

ขลุ่ยหลิบ PVC ลายไม้ เสียงใส ได้มาตรฐาน(กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

ขลุ่ยหลิบ PVC สีงาช้าง เสียงใส ได้มาตรฐาน เลาละ 35 บาท

ปี่ชวา ทำจากไม้ชิงชันเนื้อดี เก็บผิวเรียบ สวยงาม เสียงดี เป่าง่าย ไม่กินลม ราคา 2,450 บาท
ปี่ใน

ทำจากไม้ชิงชันคัดเนื้อไม้อย่างดี ผิวเรียบสวย เป่าง่าย ไม่กินลม ราคา 2,450 บาท

ปี่นอก

ทำจากไม้ชิงชันคัดเนื้อไม้อย่างดี ผิวเรียบสวย เป่าง่าย ไม่กินลม ราคา 2,450 บาท

 
 

ภาพเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้เป็นเครื่องดนตรีจริงของร้านจิดาไทยคราฟท์ดนตรีไทยทั้งหมด จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในภาพและข้อความต่าง ๆ มิให้นำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาติจากทางร้านเป็นลายลักษณ์อักษร

Copyright © 2018

All right reserved.