Header image
THAI MUSICAL INSTRUMENTS CENTER
line decor
 
line decor
 
 
เครื่องสี
รายละเอียด
ซอด้วง

ซอด้วงไม้ประดู่ ให้เสียง กังวาน เหมาะสำหรับผู้ฝึกหัด ชุดละ 1,750 บาท

ซอด้วงไม้ชิงชัน เสียงไพเราะ กังวาน คัดไม้อย่างดีขึ้นรูป เหมาะสำหรับฝึกหัดจนถึงมืออาชีพ ชุดละ 2,750 บาท พร้อมกระเป๋า

ซอด้วงไม้ชิงชัน ประกอบขอบเรซิ่น ทำจากไม้ชิงชันคัด ตัดขอบด้วยเรซิ่นสีงาช้าง สีสวย ดูเด่น ให้เสียงไพเราะ

(กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

ซอด้วงไม้ชิงชัน / ไม้พยุง ฝังมุก ทำจากไม้ชิงชันหรือไม้พยุงคัดพิเศษ ฝังมุกแท้ทั้งตัว เหมาะสำหรับมืออาชีพและนักสะสม เสียงใส ทำพิเศษตามสั่งเท่านั้น (กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

แถมฟรี ยางสน และ สายซอ 1 ชุด ทุกรายการ

ซออู้

ซออู้ไม้ประดู่ กระโหลกซอ ทำจากกะลาคัด รูปกลม สมดุล แกะลาย ให้เสียงดังหวาน กังวาน ชัด เหมาะสำหรับผู้ฝึกหัด ชุดละ 1,850 บาท

ซออู้ไม้ชิงชัน เสียงไพเราะ กังวาน คัดไม้พิเศษ เหมาะสำหรับฝึกหัดจนถึงมืออาชีพชุดละ 2,850 บาท พร้อมกระเป๋า

ซออู้ไม้ชิงชัน ประกอบขอบเรซิ่น ทำจากไม้ชิงชันคัด ตัดขอบด้วยเรซิ่นสีงาช้าง สวยงาม เสียงกังวาน ไพเราะ

(กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

ซออู้ไม้ชิงชัน / ไม้พยุง ฝังมุก ทำจากไม้ชิงชันหรือไม้พยุงคัดพิเศษ ฝังมุกแท้ทั้งตัว เหมาะสำหรับมืออาชีพและนักสะสม เสียงดี กังวาน ชัด ทำพิเศษตามสั่งเท่านั้น (กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)

แถมฟรี ยางสน และ สายซอ 1 ชุด ทุกรายการ

ซอสามสาย ซอสามสายคันทวนฝังมุก กระโหลกดัดพลู พร้อมตะกั่วถ่วงหน้า ให้เสียงใส ไพเราะ เหมาะสำหรับมืออาชีพ ทำพิเศษตามสั่ง 13,500 บาท (กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ)
 
 

ภาพเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้เป็นเครื่องดนตรีจริงของร้านจิดาไทยคราฟท์ดนตรีไทยทั้งหมด จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในภาพและข้อความต่าง ๆ มิให้นำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาติจากทางร้านเป็นลายลักษณ์อักษร

Copyright © 2018

All right reserved.