Header image
THAI MUSICAL INSTRUMENTS CENTER
line decor
line decor
 
 
เครื่องดีด
รายละเอียด
จะเข้เหลือง

ทำจากไม้ขนุนแท้ คัดเนื้อไม้ เคลือบเงาสวย ผิวนอกเรียบเนียน เสียงดัง กังวานดี เหมาะกับผู้ฝึกหัดและมืออาชีพ ขนาดมาตรฐาน ชุดละ 9,500 บาท

แถมฟรี ผ้าคลุมจะเข้ และ ไม้ดีดจะเข้ 700 บาท

จะเข้ดำ

ทำจากไม้ขนุนแท้ ย้อมดำ ( เพราะไม้มีขนุนมีตาไม้เยอะ จึงใช้การย้อมดำ) ผิวเรียบ ย้อมสีเงาสวย เสียงกังวานแบบเดียวกับจะเข้เหลืองทุกประการ เหมาะกับผู้ฝึกหัด ชุดละ 7,500 บาท

แถมฟรี ผ้าคลุมจะเข้ มูลค่า 350 บาท

กระจับปี่
กรุณาสอบถามก่อนค่ะ
 
 

ภาพเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้เป็นเครื่องดนตรีจริงของร้านกิจเจริญดนตรีทั้งหมด จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในภาพและข้อความต่าง ๆ มิให้นำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาติจากทางร้านเป็นลายลักษณ์อักษร

Copyright © 2017

All right reserved.