Header image  
THAI MUSICAL INSTRUMENTS CENTER    
line decor
line decor

 
   รายการเครื่องดนตรีไทย ( คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดได้ค่ะ )
 
 

 

 

 
       
             
 
             
             
 
             
             
             
             
             
           

ขิมคางหมู

 
             
             
                     
                     
 
   

ภาพเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้เป็นเครื่องดนตรีจริงของร้านจิดาไทยคราฟท์ดนตรีไทยทั้งหมด จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในภาพและข้อความต่าง ๆ มิให้นำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาติจากทางร้านเป็นลายลักษณ์อักษร

Copyright © 2017

All right reserved.